Elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u

Hoe ga je als werkgever om met de sandwichgeneratie in je organisatie?

10-02-2023

De sandwichgeneratie is een term die gebruikt wordt om de groep mensen te beschrijven die zich bevinden tussen twee generaties die hun zorg of aandacht vragen. Dit kan gaan om de kinderen, de ouders of grootouders. Deze mensen hebben de zorgtaak voor zowel de opkomende generatie als de oudere generatie, waardoor ze vaak overspannen raken en het gevoel hebben vast te zitten in het midden. De zorgtaak kan over van een dagelijkse fysieke zorg maar ook over een mentale of emotionele "bezorgdheid".

De sandwichgeneratie heeft vaak het gevoel dat ze de verwachtingen van beide kanten niet kunnen waarmaken, aangezien ze zowel voor de opvoeding en ondersteuning van hun kinderen als de zorg voor hun ouders of grootouders moeten zorgen. Dit leidt vaak tot financiële en emotionele stress, aangezien ze moeten werken en geld verdienen om voor alle verantwoordelijkheden te kunnen zorgen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de sandwichgeneratie niet alleen bestaat uit ouders, maar soms ook uit volwassen kinderen die zorg nodig hebben van hun ouders. Dit betekent dat deze groep niet beperkt is tot een bepaalde leeftijd of demografie, maar zich over de hele bevolking uitstrekt.

Om de spanningen van de sandwichgeneratie te verlichten, is het belangrijk om steun en hulp te bieden, zowel op financieel als emotioneel gebied. Dit kan door middel van beleid dat de zorg voor ouderen verbetert, of door het aanbieden van financiële steun en verlofdagen voor mensen die zorg nodig hebben. Het is ook belangrijk om erkenning te geven aan de uitdagingen die deze groep ondervindt en hen te ondersteunen in het vinden van een evenwicht tussen hun verantwoordelijkheden voor de twee generaties.

Als werkgever is het belangrijk om rekening te houden met de uitdagingen waar de sandwichgeneratie mee te maken heeft. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om de sandwichgeneratie in uw organisatie te ondersteunen:

  1. Flexibele werktijden: Overweeg het aanbieden van flexibele werktijden, zodat werknemers in staat zijn om tijd te besteden aan zowel hun werk als hun verantwoordelijkheden thuis.

  2. Verlofbeleid: Overweeg het aanbieden van verlofdagen voor werknemers die zorg nodig hebben voor familieleden, zodat ze deze verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren zonder hun werk in gevaar te brengen.

  3. Werk-leven balans: Stimuleer een cultuur van werk-leven balans, waarin werknemers hun verantwoordelijkheden thuis kunnen uitvoeren zonder angst te hebben voor werkgerelateerde consequenties.

  4. Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden: Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan om werknemers te helpen bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden en het uitbreiden van hun kennis omtrent de zorg voor zichzelf , de ouders en de kinderen.

  5. Emotionele steun: Bied emotionele steun aan werknemers die zorg nodig hebben voor familieleden, door middel van een EAP-programma (Employee Assistance Program) of interne hulpverleningsmogelijkheden.

  6. Communicatie: Houd regelmatig overleg met de sandwichgeneratie en vraag hen hoe u ze het best kunt ondersteunen. Dit zal helpen om eventuele knelpunten snel op te lossen en te zorgen voor een gezond evenwicht